Med miljön i tankarna!

Creative Support har ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem som vi följer i vår dagliga verksamhet.

 

Miljöpolicy sedan 2002

Vår miljöpolicy syftar till att förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker, effektivisera energi- och resursutnyttjande, minimera förorenings- och avfallsmängder samt att välja teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper.

 

Vi arbetar i första hand med miljöcertifierade underleverantörer i möjligaste mån med miljömärkt papper.

 

Kvalitetsledningssystem

En viktig kvalitetsaspekt för oss är ett bra samarbete med såväl kunder som leverantörer.

 

Vår gemensamma kvalitetspolicy är att genomföra uppdrag inom vårt marknadssegment med högsta kvalitet för att uppfylla kundens krav och förväntningar, samt att arbeta för ständiga förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem.

 

För mer information om vår miljöpolicy, miljöledningssystem eller vår kvalitetspolicy är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 031-81 01 50.

Creative Support, 031-81 01 50, 0707-28 29 60