Budskapet är den viktigaste ingrediensen!

Vi arbetar från idé, strategi, layout/original till kundkontakt och val av leverantörer. Vår specialité ligger i att finna  och genomföra den röda tråden i budskapet.

 

Strategi, taktik och planering

Vi arbetar med rådgivning, idé och planering i frågor som rör uppdrag inom kommunikation såsom marknadsföring, försäljning och information.

 

Digital kommunikation

Digital strategi för kommunikation via internet med webbsidor och sociala medier.

 

Webbsidor

Innehåll med formgivning, struktur och framtagning av hemsidor, inkl optimering för sökmotorer.

 

Produktion av digitala annonser, blanketter, banners och e-post utskick.

 

Formgivning och produktion av digitala dokument som kan länkas och fyllas i för direktåterkoppling ifrån mottagare.

Grafisk formgivning

Grafiska profiler – kommunikationsplattformar

Formgivning av nya loggor, accidensmaterial, mallar för annonsering, nyhetsbrev, power pointpresentation. Grafiska manualer med formulerade och visualiserade kommunikationsplattformar.

 

Trycksaker och annonser

Formgivning och upphandling av trycksaker. Annonser, foldrar och broschyrer, företagspresentationer, årsredovisningar, rapporter. Personaltidningar, Magasin och olika former av säljstödmaterial.

 

Utomhus- och trafikreklam

Formgivning och upphandling av tryck och utskrifter för fasadvepor, eurosizeaffischer, buss- och spårvagnsreklam.

 

Utställningar och mässmontrar

Design och produktion av permanenta och tillfälliga utställningar. Mässmontrar och miniutställningar på kontor.

Creative Support, 031-81 01 50, 0707-28 29 60